Connect with us

Video

રોજગાર વિભાગ દ્રારા રોજગાર નિમણૂંક પત્ર તથા એપ્રેન્ટીસશીપ પત્રો આપવામાં આવે છે.

Published

on

error: Content is protected !!